Zgłoszenie


  • film: czas projekcji do 60 minut, kaseta zgłoszeniowa- DVD, Mini Dv, SVHS i VHS w systemie PAL.
  • fotografia: czarno- biała lub kolorowa, format zdjęć- 21cmx30cm lub większe, maksymalna ilość nadesłanych prac- 10 sztuk.
  • strony internetowe: zapisane w formacie ogólnodostępnym na platformę komputerową PC.
  • nagrania muzyczne: zapisane na analogowej taśmie magnetycznej, na mini dysku lub na CD/DVD.
  • audycje radiowe: zapisane na analogowej taśmie magnetycznej, na mini dysku lub na CD.

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane na specjalnych formularzach dostępnych w sekretariacie biura Festiwalu - Festiwal MEDIATRAVEL, 93-126 Łódź , Al. Śmigłego Rydza 22 lub na stronie internetowej Festiwalu: www.mediatravel.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest ważne w momencie wypełnienia, podpisania i przesłania na adres biura festiwalu Formularza Zgłoszeń składającego się z dwóch części: Części A i Części B.

Koszt przesłania prac do przeglądu selektywnego i konkursowego pokrywają zgłaszający. Odbiór lub odesłanie kopii konkursowych prac przesłanych na Przegląd Konkursowy nastąpi po zakończeniu Festiwalu.

Koszt zgłoszenia do konkursu wynosi 60 zł. Pełną kwotę prosimy wpłacić na konto nr: BRE BANK S.A.- mBank 36 1140 2004 0000 3602 3144 0839 z dopiskiem- Festiwal Zgłoszenie lub załączyć Dowód Wpłaty w postaci przekazu pocztowego do zgłaszanych prac.

Zgłaszane prace prosimy przesłać na adres: Festiwal MEDIATRAVEL, 93-126 Łódź , Al. Śmigłego Rydza 22Pobierz formularz zgłoszeniowy (wersja polska, format MS Word)

 
Copyright by Mediatravel 2009
Reklama