Regulamin

 1. Czas i miejsce Festiwalu

  Festiwal Cywilizacji i Twórczości Audiowizualnej MEDIATRAVEL 2008 odbędzie się w terminie: 20-26 kwietnia 2009 r. w Łodzi.

 2. Cele Festiwalu

  • prezentacja polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu, fotografii, audycji radiowych, internetu, muzyki i prasy o tematyce społecznej, etnicznej, podróżniczej;
  • wspieranie oraz popularyzacja twórczości filmowej, fotograficznej, radiowej; internetowej, literackiej
  • wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu;

 3. Organizatorzy

  Organizatorami Festiwalu są:
  • Fundacja ARKADIA
  • Stowarzyszenie PRO CINEMA
  • Agencja Artystyczna Marvel Media

  Współorganizatorem Festiwalu jest:
  • Łódzki Dom Kultury
  • Fundacja Ferso

 4. Kategorie

  • film- jako oddzielna kategoria w ramach MEDIATRAVEL DOCUMENT
  • fotografia
  • audycje radiowe
  • internet
  • muzyka
  • reportaż prasowy

 5. Zgłoszenia

  • film: czas projekcji do 60 minut, kaseta zgłoszeniowa- DVD, Mini Dv, SVHS i VHS w systemie PAL.
  • fotografia: czarno- biała lub kolorowa, format zdjęć- 21cmx30cm lub większe, maksymalna ilość nadesłanych prac- 10 sztuk.
  • strony internetowe: zapisane w formacie ogólnodostępnym na platformę komputerową PC.
  • nagrania muzyczne: zapisane na analogowej taśmie magnetycznej, na mini dysku lub na CD/DVD.
  • audycje radiowe: zapisane na analogowej taśmie magnetycznej, na mini dysku lub na CD.

  Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane na specjalnych formularzach dostępnych w sekretariacie biura Festiwalu - Festiwal MEDIATRAVEL, 93-126 Łódź , Al. Śmigłego Rydza 22 lub na stronie internetowej Festiwalu: www.mediatravel.pl.

  Zgłoszenie uczestnictwa jest ważne w momencie wypełnienia, podpisania i przesłania na adres biura festiwalu Formularza Zgłoszeń składającego się z dwóch części: Części A i Części B.

  Koszt przesłania prac do przeglądu selektywnego i konkursowego pokrywają zgłaszający. Odbiór lub odesłanie kopii konkursowych prac przesłanych na Przegląd Konkursowy nastąpi po zakończeniu Festiwalu.

  Koszt zgłoszenia do konkursu wynosi 60 zł. Pełną kwotę prosimy wpłacić na konto nr: BRE BANK S.A.- mBank 36 1140 2004 0000 3602 3144 0839 z dopiskiem- Festiwal Zgłoszenie lub załączyć Dowód Wpłaty w postaci przekazu pocztowego do zgłaszanych prac.

  Zgłaszane prace prosimy przesłać na adres: Festiwal MEDIATRAVEL, 93-126 Łódź , Al. Śmigłego Rydza 22

 6. Komisje Festiwalu

  Komitet Organizacyjny Festiwalu powołuje:
  • Komisję Selekcyjną, akceptującą do konkursu nadesłane prace w poszczególnych kategoriach. Decyzje Komisji Selekcyjnej są ostateczne.
  • Profesjonalne Jury Festiwalu. Decyzje Jury są ostateczne.

 7. Nagrody Festiwalu

  Przewiduje się wręczenie jednej nagrody głównej- World Mediatravel Festiwalu MEDIATRAVEL oraz nagród w poszczególnych kategoriach. Przyznawane mogą być także nagrody specjalne- pozaregulaminowe, ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy. Powinny być one zgłoszone i zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu najpóźniej do dnia jego otwarcia.

 8. Informacja i adres kontaktowy

  • adres kontaktowy: Festiwal MEDIATRAVEL , 93-126 Łódź , Al. Śmigłego Rydza 22
  • adres internetowy: www.mediatravel.pl
  • adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • informacja telefoniczna: +48 42 6746010 lub +48 42 6326091 (czynne 10.00-16.00)
  • tel./fax: +48 42 6743527 lub +48 42 6336104

 9. Dodatkowe informacje

  Festiwal może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak: seminaria, wystawy, przeglądy pozakonkursowe, występy artystyczne, targi itp.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania w celach promocyjnych, m.in. w telewizji i w radiu fragmentów prac zgłoszonych do Festiwalu.


Festiwal skierowany jest do wszystkich osób, dla których odkrywanie świata jest życiową pasją, a jednocześnie stanowi inspirację dla twórczości w kategoriach: film, fotografia, radio, internet, prasa.Pobierz regulamin festiwalu (wersja polska, format MS Word)

 
Copyright by Mediatravel 2009
Reklama