PODRÓŻE INSPIRUJĄ - BUDOWA STUDNI W CZADZIE I KONGO DRC

Wojtek Olszak i Dominik Szmajda - Fundacja im. Kazimierza Nowaka

1. Studnia dla Sakabanzy - Wojciej Olszak Budowa studni w Kongo RDC i w Czadzie to projekty, które narodziły się dzięki podróżowaniu po Afryce. Światosław Rojewski wraz z Asią Kardasińską kilkakrotnie byli w Kongu. Znajomości zawarte na polskiej misji w małej wiosce zaowocowały pragnieniem pomocy tamtejszym ludziom. Wioska jest pozbawiona ujęcia czystej wody i jest to przyczyną wielu problemów, z którymi boryka się lokalna społeczność. W październiku 2011 r., Światosław wraz z Wojtkie Olszakiem raz jeszcze przyjechali do Sakabanzy, ale tym razem w celu konkretnych działań. Dzięki pieniądzom od polskich darczyńców udało im się przeprowadzić ekspertyzę, która określiła możliwości stworzenia ujęcia wody w tej odległej miejscowości. To pierwszy ważny krok, nadeszła kolej n a następny - zebranie pieniędzy i zbudowanie studni.

2. Studnia dla Bir Ueli - Dominik Szmajda Z kolei w Lipcu 2011 r., grupa podróżników jadących śladami Kazimierza Nowaka przez Czad, dotarła do niewielkiej osady na pustyni - Bir Ueli, leżącej daleko od szlaków komunikacyjnych. To właśnie tam Kazimierz Nowak zakupił swojego wielbłąda, którego nazwała "Ueli", a którym następnie przemierzył całą Saharę. Okazało się, że mieszkańcy Bir Ueli korzystają z płytkiej studni, gdzie woda jest mętna i słonawa. Podróżnicy postanowili, że w tak ważnym miejscu dla historii polskich eksploracji warto zrobić coś wartościowego dla tutejszych mieszkańców. Wybudowanie tam studni z prawdziwego zdarzenia byłoby pięknym epilogiem podróży upamiętniającej postać K. Nowaka.Oba projekty prowadzone są przez Fundację im. Kazimierza Nowaka - www.kazimierznowak.org
 
Projekt Centrum Multimedialne ARKADIA
Copyright © 2011 Civilisation and Media Art Festival Mediatravel