DZIEŃ POLONII – SIMPOSIO INTERPOLONIA

Perspektywa jedności Polonii w przeddzień 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pod honorowym patronatem:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra Glińskiego.
Delegata Komisji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej – bp. Wiesława Lechowicza.

29.10.2017 r. (Niedziela).
Godz. 9.30. Msza św. w Archikatedrze Łódzkiej, Łódź, ul. Piotrkowska 265.
Godz. 12.00-17.00. Sympozjum, Łódź, EC1, ul. Targowa 1/3.
Godz. 17.00-18.00. Koncert orkiestr kameralnych: Big Band Fabryka Wełny, Alla Viena, piosenkarzy musicalowych.

Organizatorem Dnia Polonii jest: Fundacja Interpolonia. www.interpolonia.pl

DZIEŃ POLONII - SIMPOSIO INTERPOLONIA ma charakter konferencji, debaty, jest panelem do dyskusji obejmującym w swym zakresie zagadnienia związane z odzyskiwaniem przez Polskę suwerenności w wyniku powstań oraz walk i wojen prowadzonych na obszarach zamieszkałych przez Polaków i należących dawniej do Rzeczpospolitej. Sympozjum wpisuje się w potrzebę uprawiania własnej polityki historycznej przez naród polski. To potrzeba uzasadniająca dopominanie się o właściwe miejsce Polski w historii dziejów. Ważnym zagadnieniem będzie perspektywa jedności Polonii i Polaków. Szczególnie w kontekście 100. Rocznicy odzyskania niepodległości, bo przecież na tę wolność nasz Naród czekał ponad 123 lata (do roku 1918) i później w okresie po zakończeniu II wojny światowej.

W debacie wezmą udział uznane autorytety z kraju i za granicy, m.in.:
- prof. Jan Żaryn (Senator RP), „Znajomość historii polskiej emigracji jako czynnik kulturotwórczy współczesnej Polonii”;
- ks. Wiesław Wójcik (Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego), „Perspektywy jedności Polonii w aspekcie więzi religijnych”;
- Prof. Danuta Chmielowska (Turkolog, Uniwersytet Warszawski), „Aktualna sytuacja Polonii w Turcji”.
- ks. inf. dr Ireneusz Skubiś (Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika „Niedziela”), „Możliwości rozwoju Ruchu Europa Christi w strukturach polonijnych Europy”;
- Krzysztof Skowroński (Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Redaktor naczelny Radia Wnet”), „Media polonijne jako instrument jednoczący Polaków na świecie”;
- mgr Krystyna Mochlińska (Prezes Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Anglii), „Łączy nas kultura chrześcijańskiej Polski”.
- dr Mirosław Boruta (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytety Pedagogicznego im. KEN w Krakowie), „Historia obecności Polaków na Wschodzie”;
- Marek Różycki (Członek zarządu Wspólnota Polska), „Działalność Wspólnoty Polskiej na rzecz jednoczenia Polonii wczoraj i dziś”;
- Prof. Mirosław Jacek Kucharski (Wykładowca UMK, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej), „Wpływ organizacji polonijnych w północnej Francji na tożsamość narodową i religijną”;
- Jerzy Majcherczyk (Prezes Polonijnego Klubu Podróżnika, USA), „Wielcy Polacy na świecie”.

W Polsce, jak i poza jej granicami – wśród Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza Ojczyzną, istnieje bardzo silna i niekwestionowana już dzisiaj potrzeba uprawiania własnej polityki historycznej. Przez wiele dziesiątek lat Polacy nie potrafili promować własnej wersji historii najnowszej, własnego punktu widzenia, który jednocześnie wskazywałby i uzasadniał miejsce Polski w historii XX i XXI stulecia. Wydaje się, że czas, w którym żyjemy jest w tym sensie sprzyjający, że nawet najwięksi wrogowie tego pojęcia, nie są już jawnie niechętni prezentacji polskiej historii. To pewne zwycięstwo pokolenia, które o tę politykę historyczną starało się; to zwycięstwo historyków i narodu polskiego. SIMPOSIO INTERPOLONIA umożliwia poznanie w najszerszym zakresie procesów związanych z odzyskaniem niepodległości Polski w roku 1918 i rozbudzenia zbiorowej świadomości naszego narodu.

W Dniu Polonii odbędzie się koncert orkiestry kameralnej Alla Vienna.
Posłuchaj muzyki: https://youtu.be/k6QyaCKSbFcPobierz program Dnia Polonii >

Pobierz program festiwalu Mediatravel 2017 >


Copyright by CIVILIZATION AND MEDIA ART FESTIVAL MEDIATRAVEL