WORLD MEDIATRAVEL AWARD

KONKURS GŁÓWNY

FILM DOKUMENTALNY

W konkursie wezmą udział filmy dokumentalne (wybrane spośród zgłoszonych), wyprodukowane w latach 2016- 2017. Będą one walczyły o nagrodę główną- World Mediatravel, a oceniać je będzie profesjonalne Jury, w skład którego wejdą reżyserzy, operatorzy, krytycy i przedstawiciele innych zawodów związanych ze sztuką. Większość z prezentowanych w tej sekcji filmów to filmy dokumentalne o tematyce społecznej, etnicznej, obyczajowej, historycznej, podróżniczej, naukowej, a także filmy związane z nurtem zwanym Active People obejmującym sport, turystykę, alpinizm i pokrewne.

Ideą festiwalu MEDIATRAVEL jest zwrócenie uwagi na fenomeny cywilizacyjne świata, na problemy i konflikty społeczne, na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem człowieka, jego zachowaniem w konkretnej społeczności i miejscu. Ważną kwestią jest także poziom rozwoju człowieka na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej.

Ważnym nurtem są także filmy o tematyce podróżniczej.

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Spośród mass mediów największą siłę społecznego oddziaływania ma obecnie telewizja. „To połączenie ruchu, dźwięku i barwy” stwarza bardzo duże możliwości dotarcia w jednym czasie do wielomilionowej widowni. Programy informacyjne, kulturalne, społeczne, interwencyjne, polityczne, sportowe, w tym reportaż mają niezwykłą siłę ekspresji, są zdolne wykreować markę, produkt, miejsce, i oczywiście osobę w ciągu bardzo krótkiego czasu. Dzięki telewizyjnym serwisom informacyjnym można poznać najnowsze wydarzenia z całego świata, a dzięki programom podróżniczym i turystycznym jest możliwość obejrzenia rzeczy i miejsc, których inaczej moglibyśmy nigdy nie zobaczyć. Program telewizyjne wyróżniają się ze względu na swój cel i formę. Wykorzystują one pewną uznaną przez producentów i widzów konwencję przedstawiania świata. Cechy programów telewizyjnych to m.in.: - aktualność- czyli jak najszybszy przekaz po fakcie, - wierność- czyli odzwierciedlenie opisywanej lub pokazywanej rzeczywistości, - zrozumiałość - przekaz powinien być dla odbiorców zrozumiały, - zwięzłość- to w pewnym uproszczeniu dobranie takich środków językowych, by za pomocą niezbyt wielu słów precyzyjnie opisać istotę wydarzenia, - ścisłość i jednoznaczność- komunikat powinien dotyczyć faktów przedstawionych w sposób konkretny, - obrazowość – należy używać wyrazów i sformułowań dających odbiorcy możliwość wyobrażenia sobie opisywanej sytuacji.

FOTOGRAFIA

Każdego dnia zalewa nas rzeka fotografii - obrazów wojny i głodu, ludzi sławnych i podziwianych, towarów, do których kupna się nas zachęca, prześlicznych modelek, idealnych mieszkań, mikroorganizmów i dalekich gwiazd, ważnych wydarzeń historycznych i momentów ważnych tylko dla nas. Fotografie przynoszą pod nasz dach odległe zakątki świata i przywołują przeszłość. Wszyscy mamy albumy pełne zdjęć naszych najbliższych, czy nas samych sprzed lat. Fotografia jest źródłem estetycznej satysfakcji i informacji o rzeczach, których w rzeczywistości nigdy nie zobaczymy. I jest realnym, materialnym wyrazem naszych osobistych wspomnień.

Tylko nieliczne jednak spośród niezliczonych fotografii, które mamy okazję oglądać, przyciągają uwagę i pozostają na dłużej w pamięci. Czym więc te właśnie obrazy różnią się od całej reszty?

Nie ma na to gotowej odpowiedzi. To autor wyraża swoje uczucia poprzez ujęcie rzeczywistości, czasem jest to przypadek, ale wielokrotnie przemyślany sposób na zarejestrowanie realnego świata.

Według założeń organizatorów festiwalu Mediatravel, Word Mediatravel w kategorii fotografia przyznawana jest "pojedynczej fotografii, która nie tylko jest zapisem rzeczywistości, ale również przedstawia człowieka i jego emocje. Bohaterem tego zapisu może być także przedmiot, architektura lub przyroda, może to być wydarzenie, mające ogromne dziennikarskie znaczenie, pokazujące przy tym wyjątkową wizualną wrażliwość i twórcze podejście autora".

RADIO Audycje radiowe

Środki masowego przekazu zwykło nazywać się 4 władzą i bez wątpienia należy do nich zaliczyć radio. To właśnie odbiornik radiowy jest najpopularniejszym meblem w domu obok telewizora i komputera. Coraz więcej jest możliwości wyboru stacji, które prezentują nie tylko muzykę, ale co raz śmielej- słowo mówione w postaci audycji z różnych dziedzin. Audycje są dzisiaj nie tylko rozrywką, ale także źródłem informacji.

To, co mówimy świadczy o tym kim jesteśmy i chodzi nie tylko o składane obietnice, ale także o każdą, nawet najbardziej błahą wypowiedź. Wystarczy powiedzieć o jedno słowo za dużo i można zmienić całą rzeczywistość. Słowa związane z polityką, nauką, badaniami- to słowa istotne dla słuchaczy interesujących się otaczającym nas światem, wierzącym tym, którzy nami rządzą lub rządzić zamierzają. Często nie można już cofnąć raz wypowiedzianych słów, i dotyczy to głównie polityków. Tylko mądrość i odpowiednie filtrowanie pozwala słuchaczom dojść do prawdy i wyrobić sobie zdanie o mówiącym.

Radio to także informacje o świecie i często wiąże się to z funkcją słowa mówionego w świecie niepiśmiennym i słabo wykształconym. Kraje Ameryki Południowej, Afryka, to świat ludów o bogatej tradycji, ale często z powodu dyskryminacji rasowej- obszar niepiśmienny. Zadaniem lokalnych rozgłośni radiowych jest dotarcie do wielu społeczności z czystym przekazem informacji lub reportażem. Nie zawsze możemy nawiązać rozmowę ze społeczeństwem rzadkich narodowości, egzotycznej natury, odmiennej niż ta, w której my żyjemy. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niektóre słowa, te przełożone z innego języka mają nieco inne znaczenie. Takie sytuacje nie są dla nas zauważalne, ale warto o tym pamiętać. Brak odpowiednika na jakieś słowo w danym zasobie wyrazów, może trochę zmienić sens, albo brzmienie zdania, czy zwrotu.

Słowo to także nauka. Rozmowa to też przekazywanie wiedzy. Dyskusja z ciekawymi ludźmi może być dla nas doświadczeniem, odkryciem nowych tajników wiedzy, to forma pogłębienia mądrości o nowe doznania i spostrzeżenia.

Dla autorów radia dyskusja, to często najciekawsza forma rozmowy, pozwala porywalizować ze sobą nawzajem, wysilić swój umysł, wyzwolić myśli i puścić wolno wodze fantazji. Czasem pomaga, innym razem wprowadza napiętą atmosferę i może być przyczyną, nieporozumień i niechęci. Dyskusja jest świetną rozrywką i polem do popisu, wyrażeniem poglądów i okazją do poznania przekonań innych, więc i nowym doznaniem.

Wiele aspektów prezentuje słowo mówione, to zarazem siła i sztuka, a dla twórców radia- nieograniczony sposób porozumiewania się z odbiorcami, a jednocześnie obszerna scena do wystawiania utworów związanych z postawami, wzorami, świętością społeczeństwa i tego wszystkiego, co ich otacza.

WIDEOKLIPY I PILOTY FILMOWE - Konkurs Wideoklipów i Pilotów (trailerów) filmowych

To nowa sekcja festiwalowa. Z myślą o twórcach związanych z branżą filmowo-telewizyjną. Wideoklipy stanowią integralny element ewolucji filmu we wszystkich jego odmianach. To wyjątkowe a zarazem niezmiernie popularne połączenie muzyki i filmu daje często rezultaty na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Celem Konkursu Wideoklipów jest docenienie teledysków jako formy twórczości filmowej będącej polem dla eksperymentów i innowacji tak ważnych w sztuce filmowej. Najlepsze osiągnięcia w tej dziedzinie są oceniane przez Jury Konkursu ze szczególnym uwzględnieniem walorów wizualnych.

W konkursie oceniane są również Piloty filmów. Gatunek ten zyskuje na popularności i rozwija się dynamicznie. Dzięki zaangażowaniu wielu uznanych twórców filmowych możemy oglądać filmy i seriale nie tylko zaawansowane technologicznie, ale przede wszystkim o coraz większych walorach artystycznych. Festiwal Mediatravel, doceniając rozwój branży filmowo-telewizyjnej daje jej możliwość zaprezentowania swoich najlepszych dokonań w temacie szeroko pojętego odkrywania świata.


ŻYCZYMY SUKCESÓW w każdej kategorii Konkursu o nagrodę World Mediatravel!

Szczegóły zgłoszeń w poszczególnych kategoriach zawarte są:
Regulamin
Zgłoszenie


Copyright by CIVILIZATION AND MEDIA ART FESTIVAL MEDIATRAVEL